aaaaa

Inženýring

Příprava zakázek včetně analýzy staveniště
Návrhy staveb, předběžných odhadů a nákladů stavby
Vypracování dokumentace k územnímu řízení
Vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně realizační dokumentace
Vypracování podkladů pro vyhledávání dodavatele stavby, vyhodnocování nabídek
Podklady pro uzavírání smluv
Autorský dozor projektanta
Technický dozor investora
Spolupráce po dokončení stavby při kolaudaci
Dohled nad odstraňováním kolaudačních závad

Blueprints 1024x682

© HDL Group, s.r.o. 2021